Hizmet Kurallari

1.1 Sözleşme, bir yandan İcracı ve diğer yandan İcracı hizmetlerini kullanan kişi tarafından temsil edilen Müşteri olarak, bir yandan da İcracı olarak adlandırılan internet başlık değişim hizmeti arasında yer almaktadır.